Кръстословица

Водоравно


Отвесно


Изберете клетка с мишката.
Въведете буква от клавиатурата. Следващата клетка се маркира. За смяна на посоката на писане ползвайте клавиш 'пауза' или десен бутон на мишката.
Клавиатурата е фонетична за латиница или кирилица.
За изтриване на грешните букви кликнете 'поправка'.
За избор на кръстословица кликнете 'Нова'.
За край и запис на резултата кликнете 'Начало'.
Ако решаване в тишина, може да продиктувате дума или буква. За да активирате диктовка кликнете върху клетка или бутона мисрофон и продиктувайте текста. При грешно разпознаване на буква произнесете сричка започваща с буквата. Изчаквайте думата да се изпише.
Иконата микрофон е оранжева при включен, сива при изключен микрофон и червена при запис.
Диктовката работи само с Google Chrome браузер!